Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Marec 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

 
    Dátum            Názov                                 Cena        Dodávateľ            
 3. 5. 2021  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    Obec Ťapešovo
29. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 245 14 Anton Banas
29. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 220 14€ Anton Banas
29. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 305 14€ Anton Banas
23. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 353 14 Daniela Ilková
17. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14 Lipničanova J.
16.3.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ Mária Huráková
15. 3. 2021 Dodatok č. 4 l zmluve o nájme uzatvorenej dňa 15. 2. 2010 podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.     Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
15.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. §659 a nasl. Občianskeho zákonníka   Slovenská republika – Štatistický úrad SR
24.2 Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov - NATUR-PACK, a. s.Bajkalská 25 821 01 Bratislava
 2.1  Zmluva o nájme hrobového miesta  14 eur  Obec Ťapešovo