Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Januar 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

 
    Dátum            Názov                                 Cena         
14.12.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 224 14€ Ivan Prčina
14.12.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 224a 14€ Ivan Prčina
06.12.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 199 14€ Jozef Brontvaj
06.12.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 324 14€ Jozef Brontvaj
06.12.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č.355 14€ Štefánia Laštíková
 06.12.2021  Kúpna zmluva – miestna komunikácia Záhumnie 1,20 €   
1.12.2021 Darovacia zmluva 50 € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO 
29.11.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere odpadu 36€ Peter Bolek - EKORAY
26.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205   Agneša Huráková
24.11.2021 Dohoda č. 21/21/010/20   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
9.11.2021 Zmluva o dielo č.1/11/2021 24 €/ m3 ĽubaLes s.r.o. Lomná 146
8.11.2021  Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ Obec Ťapešovo 
29.10.2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky   DataCentrum
25.10.2021 Memorandum o spolupráci   Mesto Žilina
22.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č.140. 14€  Ing. Mária Skorková 
 22.10.2021  Zmluva o nájme hrobového miesta 300  14€ Zuzana Kulošťáková
 5.10.2021 Zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu    KP
27. 9. 2021 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1958/2015 200 € MADE spol. s. r. o.
10. 9. 2021 Dohoda č. 21/21/060/210 1741,49 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. 9. 2021 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO 40,99 € Komunálna poisťovňa
30. 8. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 288 14 Jozef Juriga
10.8.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14. € Obec Ťapešovo 
10.8.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € Obec Ťapešovo 
10.8.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € Obec Ťapešovo 
10.8.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € Obec Ťapešovo 
26.7.2021 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 1 €  Obec Ťapešovo 
14.7.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € Obec Ťapešovo 
14.7.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ Obec Ťapešovo
12. 7. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 248 14€ Peter Jančiga
12. 7. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 327 14€ Peter Jančiga
01. 7. 2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ťapešovo v roku 2021 1000 Telovýchovná jednota Družstevník
28. 6. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 109 14 Viera Huráková
25. 6. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 286 14€ Viera Švábiková
25. 6. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 313 14€ Viera Švábiková
21.6.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14 € Obec Ťapešovo 
21.6.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14 €  Obec Ťapešovo 
16.6.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ Obec Ťapešovo
14. 6. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 322 14 Irena Foltánová
 9. 6. 2021  Dodatok č. 5 k zmluve o nájme uzatvorenej dňa 15. 2. 2021 podľa ustanovení ô 663 a nasl. OZ 7 500 €   OVS - DK
26. 5. 2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/19 Zb. v platnom znení 278,00€ Domáci miláčik, s. r. o.
24. 5. 2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 195. 00  € Slovak Telekom, a. s
13. 5. 2021 Zmluva č. 321 0529 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ.   Obec Ťapešovo
12. 5. 2021 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších právnych predpisov.   Obec Ťapešovo
 3. 5. 2021  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    Obec Ťapešovo
29. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 245 14 Anton Banas
29. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 220 14€ Anton Banas
29. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 305 14€ Anton Banas
23. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 353 14 Daniela Ilková
17. 3. 2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14 Lipničanova J.
16.3.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 14€ Mária Huráková
15. 3. 2021 Dodatok č. 4 l zmluve o nájme uzatvorenej dňa 15. 2. 2010 podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.     Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
15.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. §659 a nasl. Občianskeho zákonníka   Slovenská republika – Štatistický úrad SR
24.2 Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov - NATUR-PACK, a. s.Bajkalská 25 821 01 Bratislava
 2.1  Zmluva o nájme hrobového miesta  14 eur  Obec Ťapešovo