Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Januar 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

 Kategória : Zmluvy 

Názov zmluvy Dátum zverejnenia  
Zmluva o poskytnutí služieb- projektový manažment  28.12.2016 PDF
Dohoda o zneškodnení odpadov na rok 2017,  15.12.2016 PDF
Kúpna zmluva Obec Ťapešovo- Štibráni, 8.12.2016  13.12.2016 PDF
Zmluva o dielo č 1MK2016 zimná údržba 28..11.2016 PDF
Darovacia zmluva COOP Jednota na Mikuláša 2016 25.11.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí finanč. príspevkov pre CVČ Maják 31.10.2016 PDF
D O H O D A č. 16/21/010/30 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení  17.10.2016 PDF
dodatok č. 1 DCOM, 17.10.2016 PDF
Kúpna zmluva - Obec Ťapešovo- F. Oleš 4.10.2016 PDF
Dodatok k Zmluve A8277616 Orange 19.9.2016 PDF
Dodatok k zmluve A2720565 Orange 19.9.2016 PDF
Dodatok k zmluve  A8277636 Orange 19.9.2016  PDF
Dodatok k zmluve A1636410 Orange 19.9.2016 PDF
Kúpno-predajna zmluva požir  avia  14.9.2016 PDF
Zmluva  MP Profit PB- manžmetn 14 9 2016 14.9.2016 PDF
Poistenie zodpovednosti za škodu PO 2016 14.9.2016 PDF
Poistenie žiakov 4  ročníka 14.9.2016 PDF
Poistenie žiakov 3  ročníka 14.9.2016 PDF
Poistenie žiakov 2  ročníka 14.9.2016 PDF
Poistenie žiakov 1  ročníka  14.9.2016. PDF
Nájomná zmluva 9.9.2016 PDF
zmluva o nakladaní s odpadmi Združ. Biela Orava 20.08.2016 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 12.8.2016 PDF
Zmluva 2772016 o postúpení investičných práv 14072016 14.7.2016 PDF
Zmluva o dielo 6.7.2016 PDF
Zmluva - pomocný anjel  30.5.2016 PDF
zmluva o zbere odpadov Ekoray  16.5.2016 PDF
Darovacia zmluva Coop Jednota  11.5.2016 PDF
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie   29.4.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK 19.4.2016 PDF
Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera 13.4.2016 13.4.2016 PDF
Zmluva ENVIPAK 6.4.2016 PDF
Zmluva Slovgram za používanie zvukových záznamov v miestnom roz 6.4.2015 PDF
Dodatok č. 2 DSIDATa 5.4.2016 5.4.2016 PDF
Dodatok č. 1 dsi data 5.4. 2016 5.4.2016 PDF
zmluva č.4300042441 SSE 30.3.2016 PDF
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 30.3.2016 PDF
Zmluva o dielo č 2016/05 24.03.2016 PDF
AXA - dohoda o zrážkach zo mzdy - doplnkové dôchodkové sporenie 23.3.2016 PDF
Zmluva  o budúcej zmluve ENVIPAK 23.3.2015 PDF
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenoe 23.3.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 2016 15.03.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 2016 15.03.2016  PDF
Kúpna zmluva č. Z20164913- 10.3.2016 PDF 
Zmluva o poskytnutí služieb Enviro Obce Tapesovo 09.03.2016 PDF
Zmluva o dielo č 2016/02 02.03.2016 PDF
Komunálna poisťovňa úrazové poistenie uchdzačov o zamestnanie 29.2.2016 PDF
Zmluva o dielo 201601 úprava okolia domu smútku 22.02.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie 22.02.2016 PDF
 Zámenná zmluva Obec Milan Bakaľa parc 160 2 za 1103 3 18.01.2016 PDF
Kúpna zmluva Obec  Rímkat cirkev Lokca poz 590 6 18.01.2016 PDF
 Z m l u v a číslo: 242016 15.01.2016 PDF
 Z m l u v a číslo: 232016                                                                                                                                        15.01.2016    PDF   
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016  PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016  PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016  PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016  PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016 PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016 PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016 PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016 PDF