Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Januar 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

 
    Dátum            Názov                                 Cena        Dodávateľ            
 17.12.2020 Zmluva o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. §659 a nasl. Občianskeho zákonníka  

Slovenská republika – Štatistický úrad SR

  17.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 162/58 14e Anna Tomášková
  17.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 321/2 14€ Anna Tomášková
  17.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 321 14e Anna Tomášková
  Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-V0-560-001/2020 -  Slovenská republika - MVSR
31.12.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VP-560/2020 203,10 € Slovenská republika - MVSR
9.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 351 14 € Obec Ťapešovo 
8.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 235 14€ Mária Huráková
8.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80 14€ Mária Huráková
8.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80 14€ Mária Huráková
8.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 51 14€ Anton Bakaľa
1.12.2020 Dodatok č. 2 k zmluve č. 20110228/18369 13.99 eur DSI DATA, a. s  Nám. A. Bernoláka 377 029 01 Námestovo
1.12.2020 Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle § Občianskeho zákonníka -  
30.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12 14 eur  
30.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 285 14 eur  
30.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 285 14 eur  
30.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 328 14 eur  
 25.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9 14 eur   Vladimír Tylka
18.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 89 14 eur Obec Ťapešovo 
18.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 89 14 eur Obec Ťapešovo
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25 14EUR Obec Ťapešovo
13.11.2020 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov pre CVČ „Maják“ v školskom roku 2020/2021   7,20 eur/mesiac Mesto Námestovo
10.11.2020 Dohoda č. 20/21/010/9 uzatvorená podľa §10 ods. 3, 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
6.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 325 14 eur Daniela Graňáková
6.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228 14 eur Daniela Graňáková
 2.11.2020  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 300   14 eur      Zuzana Kulošťáková
6. 10. 2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo: 32083921  952,00 eur Stredoslovenská energetika, a. s.
 6. 10. 2020 Zmluva – dohoda o platbách k zmluve číslo: 242016      600 eur Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. 10. 2020 Zmluva – dohoda o platbách k zmluve číslo: 242016  240 eur Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
09. 09. 2020 Zmluva poistenia zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO 39, 75 eur Komunálna poisťovňa
08. 09. 2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 6288, 168 eur DSI DATA, a. s.,
  07. 09. 2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 335 14,00 eur Alena Čajková
02. 09. 2020 Názov zmluvy: Zmluva č.4300140723 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej spoločnosti 163,30 eur Stredoslovenská distribučná,
28.08.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta  14€  Jurigová
26. 08. 2020 Dohoda č. 20/21/054/110   ÚPSVaR
22. 07. 2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 303 14,00 Eur Viera Štrbková
 21. 07. 2020  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 114    Mgr. Žofia Tomášková  
08. 07. 2020 Zmluva o budúcej zmluve   Kajanek Emil
10.6.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 295 14€ Kurťáková Amália
10.6.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta dvojhrob č. 83 28€ Kurťáková Amália
10.6.2020 Kúpna zmluva - kúpa pozemkov 8€  
1.06. 2020 Darovacia zmluva - COOP Jednota 15€ COOP Jednota
1.06. 2020 Darovacia zmluva COOP Jednota 100€ COOP Jednota
23.4.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta   Obec Ťapešovo
 7.4.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 316    Lýdia Lipničanová
06.  04. 2020 Zámenná zmluva Jadroň  Marián Jadroň
19. 03. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka v 3000 EUR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
09. 03. 2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ťapešovo v roku 2020 2500 EUR Obec Ťapešovo
19.02.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov 20 2020 64€ Technické služby mesta Námestovo
19.02.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR –PACK, a.s.
18. 02. 2020 Zmluva o nájme HM č..350 14,00 EUR  
30.01.2020 Dodatok ku Kúpnej zmluve č. V 21/2020   vPavol Bugaj  
 27.01.2020 Zmluva o pedagogickej praxi  -  Obec Ťapešovo