Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Januar 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

                                             Názov zmluvy                                                                           zverejnené          odberateľ  
   Zmluva o poskytnutí služieb  02.01.2020 MAKROAUDIT, s. r. o.  
  Kúpna zmluva 17.12.2019 Pavol Buaj,Viola Gavendová Miroslav Kurťak
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.256 16.12.2019 Mária Remešová
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.255 16.12.2019 Mária Remešová
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.167 16.12.2019 Mária Remešová
  Dodatok č. 1 k zmluve č. 134697 08U01 13.12.2019 Environmentálny fond
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 349 6.12.2019 Miloš Brčák   
  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 4.12.2019 MV SR – Okresný úrad Žilina  
  Darovacia zmluva 22.11.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
  Zmluva o nájme hrobového miesta 292 20.11.2019 Mgr. Anastázia Jadroňová
  Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov pre CVČ „Maják“ v školskom roku 2019/2020 19.11.2019 Mesto Námestovo
  Zmluva č. 67/2019 o nájme poľnohospodárskych pozemkov 18.11.2019 Roľnícke družstvo Vavrečka – Ťapešovo
  Darovacia zmluva – COOP Jednota 14.11.2019 COOP Jednota Námestovo
  Dohoda č. 19/21/010/23 12.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
   Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 19K117058 5.11.2019  Doxx- Stravné lístky, s.r.o. 
  Zmluva o spracúvaní osobných údajov 5.11.2019 Doxx- Stravné lístky, s.r.o.
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 348 5.11.2019 Jozefína Jančigová
   Zmluva o nájme hrobového miesta č.36 31.10.2019  František Trabalík 
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.234 31.10.2019 Ignác Badár
  Zmluva o dielo č. 221/19/041 15.10.2019 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
  Darovacia zmluva 10.10.2019 Výbor členskej základne Coop Jednota Ťapešovo
  Zmluva o dielo 09.10.2019 Veríme v Zábavu, s.r.o.
  Zmluva o grantovom účte 72/2019 02.10.2019 Prima banka Slovensko, a.s. pobočka
   Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. 273/2019 07.10.2019 Úrad vlády  Slovenskej republiky
  Úverová zmluva č. 310009-2019 20.09.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 310009-2019 20.09.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
  Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201911304 19.09.2019 Disig, a.s., Bratislava
  Kúpna zmluva za pozemky na LV č. 687 k.ú. Ťapešovo 13.09.2019 Mária Mamrak. , Vladimír Hlinka
   Nájomná zmluva na pozemok KN C Ťapešovo par. č. 1189/1, na dobu určitú 06.09.2019  Mgr. Patrik Kačena 
  Zmluva č. 13469708U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fonduformou dotácie 30.08.2019 Ministerstvo životného prostredia SR  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.347   19.08.2019 Kyseľ Viktor  
  Dodatok č. 1 zmena trvania nájmu k nájomnej zmluve na pozemok par.č. 195 a 200 29.07.2019 Emil Kajanek    
  Dodatok č. 1 zmena trvania nájmu k nájomnej zmluve 5/2018 na pozemok par.č. 200, 302/2 29.07. 2019 JUDr. Katarína Peružeková   
  Dodatok č. 1 zmena trvania nájmu k nájomnej zmluve 2/2018 na pozemok par.č. 200, 302/2, 302/1, 194/2 29.07.2019 Ing. Juraj Kajánek  
  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/3 18.07.2019 Žilinský samosprávny kraj    
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.346 17.07.2019 Bakaľová Oľga  
  Zmluva č. 114/2019 o postúpení investičných práv a povinností OVS, a.s. 15.07.2019 OVS, a.s.  
  Kupno-predajná zmluva Škoda Fábia  27.06.2019 Sochuľák Miroslav 
  Kupno-predajná zmluva Škoda Octavia 27.06.2019 Wolf Martin  
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 27.06.2019 Mišutka Zdeno 
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228 26.6.2019 Daniela Graňáková
  Zmluva o zriadení bežného účtu pre ŠJ 20.6.2019 Prima banka Slovensko, a.s. 
  Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva 20.6.2019 Prima banka Slovensko, a.s 
  Darovacia zmluva VČZ COOP Jednota Ťapešovo   28.5.2019 COOP Jednota Námestovo, 
  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 23.5.2019 Peter Bolek – EKORAY
  Zmluva o dielo č. 04052019 21.5.2019 STAVPOČ s.r.o. 
  Darovacia zmluva – Coop Jednota 20.5.2019 COOP Jednota Námestovo,  
  Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve, Tender net. s.r.o. 16.5.2019 TENDERnet s.r.o. 
  Zmluva č. 682019 o postúpení investičných práv a povinností uzavretá podľa § 269 ods. 2, OVS 14.5.2019  
  Zmluva o grantovom účte 13.5.2019 Prima banka Slovensko, a. s. 
  Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologický rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 1.4.2019 Peter Bolek – EKORAY 
  Kúpna zmluva pre Obec Ťapešovo,  15.4.2019  
  Zmluva o dielo – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 9.4.2019 Tetra Stav, s.r.o.   
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  8.4.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR  
  Poistná zmluva 4.4.2019.  
  Zákonná poistka ročná Hyundai 29.3.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
  Kooperatívna poistná zmluva 29.3.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
  Zmluva o spotrebnom úvere 29.3.2019 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.143 25.3.2019 Laclavík Jozef  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.241 25.3.2019 Ing. Laclavík Jozef  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.314 25.3.2019 Laclavík Jozef  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.239,  25.3.2019 Laclavík Jozef  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.189,  25.3.2019 Laclavík Jozef  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.171 25.3.2019 Laclavík Jozef  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.153 25.3.2019 Laclavík Jozef 
  Dodatok č. 1 k ZOD č. 2016 05 zo dňa 24.3.2019 22.3.2019 Z – mont s.r.o. 
  Kúpna zmluva pre Obec Ťapešovo – kúpa pozemkov 14.3.2019 Jozef Vráb, Eva Huráková, Oľga Bakaľová  
  Kúpna zmluva štiepkovač 28.2.2019  MANNET spol. s.r.o.  
  Kúpna zmluva kolesový traktor s príslušenstvom 28,2,2019 MANNET spol. s.r.o.  
  Kúpa a dodanie sklopného návesu 28.2.2019 MANNET spol. s.r.o. 
  Doplnok k dohode o zneškodnení odpadov 28.2.2019 Technické služby mesta Námestovo  
  Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 621/2018 18.2.2019 Úrad vlády SR
  Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená podľa § 741a až §741k Občianskeho zákonníka č. 18033 13.2.2019  CK Lobelka, s.r.o 
  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021h269-221-10 13.2.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
  Zmluva č.2019/22 o vykonaní mobilného výkupu odpadu 13.2.2019 KOVOT s.r.o. 
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ťapešovo v roku 2019 4.2.2019 Telovýchovná jednota Družstevník 
  Dohoda o skončení zmluvy č. 48 o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov  31.1.2019 Peter Plavec 
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.268 6. 2. 2019 Pavol Jadroň    
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.296 6. 2. 2019 Pavol Jadroň   
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.42 6. 2. 2019 Pavol Jadroň     
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.20 6. 2. 2019 Pavol Jadroň     
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.5 6. 2. 2019 Pavol Jadroň 
  Zmluva č. 43/2019 o poskytovaní služieb- ochrana osobných údajov 1.2.2019 Top Privacy services s.r.o. 
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.51 30.1.2019 Anton Bakaľa   
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.29 30.1.2019 Anton Bakaľa     
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.53 30.1.2019 Anton Bakaľa     
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 226- dvojhrob 24.1.2019 Ján Prčina
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 155 24.1.2019 Ján Prčina
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.92 8.1.2019 Andrej Kovič    
  Dodatok k zmluve č. 1 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z obalov  7.1.2019 NATUR-PACK, a.s. 
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.140 4.1.2019 Ľudmila Jadroňová  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č.126  4.1.2019 Ľudmila Jadroňová   
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 161              4.1.2019   Ľudmila Jadroňová   
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 212 2.1.2019  Pavlonková Mária  
  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132 – dvojhrob 2.1.2019  Pavlonková Mária