Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Oktober 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

Rok 2020

 

    Názov                                                                        Vyvesené       Zvesené
       
  Povinná registrácia chovu ošípaných vyvesená  14.10.2020  
  Postup pri registrácií ošípaných 14.10.2020  
  Príloha č. 2 - Predaj ošípaných 14.10.2020  
  Príloha č. 1 - registrácia ošípaných 14.10.2020  
  Registrácia chovov ošípaných 14.10.2020  
       
   Oznámenie o začatí KR Zásobovanie vodou a kanalizácia OR -Vavrečka  14.10.2020 29.10.2020
  Uznesenie o núdzovom stave č.587 z 30.9.2020    
  SP na stavbu: „Ťapešovo – lokalita Ježičky III. Rozšírenie vodovodu  7. 09. 2020 22. 09. 2020
  Vyhláška 3. zasadnutie OZ v Ťapešove 14.08.2020 31. 08. 2020
  Návrh dodatku č. 12020 k VZN č. 12019 5.8.2020  
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí Stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  24.07.2020 10. 08. 2020
  Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu NO 12.5.2020 11.06.2020
  Vyhláška 2. zasadnutie OZ v Ťapešove 14.5.2020 14. 5. 2020 30. 5. 2020
  Oznámenie o zverejnení preventívych opatrení proti šíreniu COVD-19 28.4.2020   
  Zhromaždenie Urbarialistov obce Ťapešovo, pozemkového spoločenstva 26.02.2020  
  Vyhláška 1. zasadnutie OZ v Ťapešove 13.2.2020 13. 02. 2020 28. 02. 2020
  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 13. 02. 2020 28. 02. 2020
  Zámer zameniť parcely na rozšírenie MK v križovatke 05.02.2020 20.02.2020
       

 

Rok 2019

Voľby prezidenta 1. kolo:

Kandidáti na prezidenta SK

 

Voľby do Európskeho parlamentu:

Rok 2018


Voľby 2018


 

Rok 2017

Rok 2016