Ťapešovo

Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Maj 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

V tejto sekcii nájdete pripravené tlačivá žiadostí a formuláre, ktoré budete potrebovať pri riešení životných situácií, pri ktorých má výkonné právomoci obec.  V jednotlivých formulároch nájdete spravidla zoznam príloh, ktoré budete potrebovať priložiť ku žiadostiam.Celkom dole nájdete odkazy na stránky úradov ktoré budete potrebovať pri vybavení žiadosti.  Ponúkame Vám žiadosti v dvoch formách PDF  a DOC. Kliknite na formát v akom chcete stiahnuť si žiadosť.

                                                                                                                 Tu klikni 

Oznámenie o vzniku a zániku dane za psa PDF DOC
 ŽIadosť o povoleni na odstránenie stavby PDF DOC
 Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti_01-2018 PDF  
 Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby PDF  
 Žiadosť o zníženie poplatku za odpad od 1.1. 2017 PDF DOC
 Žiadosť o odpustenie poplatku za odpad za viac detí od 1.1. 2017 PDF DOC
 Žiadosť o odpustenie poplatku za odpad od 1.1. 2017 PDF DOC
  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby                                                PDF       DOC    
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF DOCX
 Žiadosť o zmenu - zrušenie súpisného čísla budove pdf doc 
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončení PDF DOCX
  Žiadosť o určenie súpisného čísla PDF DOCX
  Ohlásenie stavebných prác podľa § 57 PDF DOCX
  Návrh na kolaudáciu stavby   PDF DOC
  Registrácia ubytovania, hlásenie o počte ubytovaných PDF DOC
  Splnomocnenie a čestné vyhlásenie PDF DOC
  Žiadosť o povolenie  umiestnenia reklamnej tabule PDF DOC
  Žiadosť o vydanie stanoviska k podnikateľskej činnosti PDF DOC
  Žiadosť o výrub stromov PDF DOC
  Karta psa PDF DOC
 
Spoločný stavebný úrad
Hattalova 367/15 
029 01 Námestovo 
 
č. t. 043/5581105
 
Ing. Jozef Pavlík
Mgr. Jarmila Ivanová
 
Oravská vodárenská. spoločnosť,
 
Okresný úrad Námestovo,
 
Okresný dopravný inšpektorát, 
 
Správa ciest,