Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch

v obci Ťapešovo.

Kamerový systém obce Ťapešovo

Obec získala na základe žiadosti z programu OD60103.39385 od poskytovateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Žilina podľa uzatvorenej zmluvy č. 38/ZA/2019 zo dňa 13. 11. 2019 finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 5000,- eur. Obec na projekt použila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky v sume 1288,17 eur.

čítaj ďalej