Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ťapešovo

Projekt verejné osvetlenie po rekonštrukcii:

Projekt, pôvodný stav verejného osvetlenia: