Schválenie projektu MŠ zverejnenie

Rekonštrukcia ihriska pre loptové hry

Vybudovanie parkoviska pri miestnom kostole v Ťapešove