Ťapešovo

Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch

v obci Ťapešovo.

Kamerový systém obce Ťapešovo

Obec získala na základe žiadosti z programu OD60103.39385 od poskytovateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Žilina podľa uzatvorenej zmluvy č. 38/ZA/2019 zo dňa 13. 11. 2019 finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 5000,- eur. Obec na projekt použila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky v sume 1288,17 eur.

čítaj ďalej

  

Informácia o ukončení realizácie projektu

Obec Ťapešovo zrealizovala projekt „Oddychová zóna pri studničke a prepojenie cyklistických ciest“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020:

Kód výzvy: 14/PRV/2015

Opatrenie č.: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č.: 7.5. Podpora investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácii a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku č. 075ZA140009 bola uzavretá dňa 26. 6.2018. Nenávratný finančný príspevok: 31 157,98 EUR.

Začatie realizácie projektu: 7.2018 - ukončenie realizácie projektu: 31.10.2018.

čítaj ďalej

Obec Ťapešovo zrealizovala projekt „Vytvorenie novej triedy MŠ Ťapešovo“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

čitaj ďalej

400

       

  

1.obrazok : rekonštrukcia  MK Kyseľ-Hurák rigoly 5.4.-16.4.2018,   2.obrazok :  rekonštrukcia MK Kyseľ - Hurák 5.4.-16.4.2018 hotovo, 3.obrazok : rekonštrukcia MK Kyseľ - Hurák hotový rigor 5.4.-16.4.2018,   4.obrazok : rekonštrukcia MK Kyseľ - Hurák 5.4. až 16.4.2018 nový koberec pri Slivčákoch  5.obrazok : rekonštrukcia MK Kyseľ - Hurák 5.4. až 16.4.2018,  6.obrazok : rekonštrukcia MK Kyseľ - Hurák hotový rigor 5.4.-16.4.2018,  7.obrazok :rekonštrukcia MK Kyseľ - Hurák napojenie na cestu a prikrytie priepustu 5.4. do 16.4.2018

  

 

 

8.obrázok: MK Dielnica 5.4. o 16.4.2018  vo výstavbe,  9.obrázok:  MK Dielnica pred výstavbou 4.4.2018,  10.obrázok: MK Dielnica vo výstavbe 5.4.-16.4.2018,   11.obrázok: MK Dielnica vo výstavbe 5-16.4.2018,  12.obrázok: MK Dielnica výstavba 5.4. do 16.4.2018,  13.obrázok: MK Dilenica nový koberec 5.4. až 16.4.2018