Ťapešovo

Oznamy skolská jedalen

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od 8. januára 2019 majú predškoláci nárok na stravu zadarmo.

Podmienky odoberania stravy zadarmo upresní vedúca školskej jedálne rodičom v čas od 6.30 do 14.30 hod.

Podmienky odoberania obedov zadarmo

 

V súlade so zákonom 544/2010 Z.z. štát:

  1. Prispeje predškolákomsumou 1,20 € na deň pri splnení nasledujúcich podmienok:
  • stravník sa v daný deň zúčastní vyučovania,
  • stravník si v daný deň odoberie stravu.
  1. Neprispeje predškolákomna stravu (dieťa v daný deň má nárok na stravu ale platí plnú sumu) v prípade:
  • ak si stravu prihlási a nezúčastní sa vyučovania (aj v 1. deň choroby),
  • ak sa zúčastní vyučovania, ale neodoberie stravu.

Neodhlásenú alebo neodobratú stravu sú stravníci povinní uhradiť!

Prihlasovať a odhlasovať zo stravy má zákonný zástupca povinnosť zo zákona:

  • Z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 14,00 hodiny.
  • Na pondelok sa odhlasuje v pondelok do 07,00 hodiny/ v prípade neodhlásenia si prísť po obed do ŠJ od 11,30 - do 12,00 hodiny. 

 

Kontakty:

   Mobil : 0948 757 332 alebo 0911 951 138

Približenie

 +A A - A