Ťapešovo

Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
September 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

NEVOLAJKA ŤAPEŠOVO, občianske združenie
so sídlom Ťapešovo 117, 029 51 Lokca
IČO  37910621    DIČ  2021904192
Dexia banka Námestovo, č.ú. 4048056001/5600
Občianske združenie NEVOLAJKA ŤAPEŠOVO bolo založené dňa 24.8.2004 ustanovujúcim Valným zhromaždením a následnou registráciou na Ministerstve vnútra SR, Daňovom úrade a pridelením IČO Štatistickým úradom SR. Občianske združenie registrovalo pri vzniku 27 dospelých členov a 43 nedospelých členov.
Členom združenia môže byť  fyzická osoba staršia ako 6 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
Orgánmi združenia sú:
–          valná hromada – najvyšší orgán
–          predsedníctvo – výkonný orgán
–          štatutárny zástupca – zastupuje OZ navonok
–          revízna komisia – kontrolný orgán
Predsedníctvo:                                                                            Revízna komisia:
Janka Hvoľková – štatutárny zástupca                                          Alena Čajková
Jarmila Vnučáková                                                                         Peter Žofaj
Iveta Olešová                                                                                 Anna Jančigová
Mária Remešová                                                                             Viera Švábiková
Barbara Janoľová                                                                            Peter Hvoľka
Hlavné aktivity združenia:
–          aktivity členov v oblasti kultúry a športu
–          organizovanie kurzov a školení a iných foriem vzdelávania občanov
–          záujmové a charitatívne aktivity
–          aktivity zamerané na ochranu životného prostredia a enviromentalistiku
–          ochrana ľudských práv a rozvoj duchovných hodnôt človeka a občana
–          voľno-časové aktivity pre deti a mládež
–          tvorbu a realizáciu programov a projektov pre podporu neziskových aktivít občanov,     mimovládnych organizácii,
miestnej samosprávy a miestnych podnikateľov
–          aktivity zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia – kurzy prvej pomoci
–          propagácia regiónu Hornej Orava doma i v zahraničí
Občianske združenie sa v roku 2005 po prvýkrát registrovalo ako prijímateľ 2% dane z príjmu, kde nám bolo darované  cca 11 000,-Sk  a firma Plastik, s.r.o. Ťapešovo nám darovala šek v hodnote 10 000,-Sk. Všetkým darcom srdečne ďakujeme!
Z darovaných 2% dane boli podporené resp. zorganizované nasledovné podujatia:
–       výlet do ZOO Bojnice v spolupráci s MŠ
–       MDD detí s spolupráci s obcou
–       karneval v KD
–       MDD a Výstup na Magurku – v spolupráci s Obcou a Poľovnickým združením Háj
–       Vystúpenie bábkového divadla OFINA Ružomberok
a materiálne podporili
–         Základnú školu
–         Materskú školu
–         Spevácky súbor
Ak nás chcete  podporiť aj v ďalších rokoch musíte splniť nasledovné:
Ak ste zamestnanec:
–          do 15.2.  požiadate svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň
–          do 30.4. Vám zamestnávateľ vyplní  a potvrdí tlačivo ,,Potvrdenie o zaplatení dane za rok
–          na základe údajov z tohto potvrdenia vyplníte ,,Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
–          obidve vyplnené tlačivá doručte do 30.4.  osobne alebo doporučene na miestny daňový úrad príslušný Vášmu bydlisku
Ak ste živnostník, právnická osoba alebo máte slobodné povolanie, podávate daňové priznanie
Tlačivá potrebné na poukázanie 2% z dane si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ťapešove alebo na tejto internetovej stránke v časti tlačivá:
Vopred Vám srdečne ďakujeme!
maskarny ples 19.1.08 062