Ťapešovo

kostol2v 300x225Do lokčianskej farnosti patrili i cirkevníci zo všetkých novovzniknutých zamagurských obcí a teda aj z Ťapešova. V polovici 16. storočia katolíci v Lokci postavili drevený gotický kostol. Prvým farárom tu bol Ladislav Luka, v niektorých prameňoch je zapísaný aj ako Ladislaus Lacau. V roku 1654 – 1660 spravoval faru Mikuláš Clementis. Počas jeho pôsobenia bol dostavaný kamenný kostol, ktorý sa zachoval. Clementisa vystriedal v roku 1660 protestantský farár Ján Frolich.

Dňa 26. septembra 1666 bol novopostavený kostol vysvätený. V roku 1672 vrátilo Oravské panstvo katolíkom kostoly a cirkevné majetky. V roku 1734 zhorel kostol a zvony sa od žiaru roztopili.
Veriaci Ťapešova chodili na nedeľné sväté omše do kostola v Lokci cestou okolo školy, cez vŕšky, bosí – topánky si obúvali len pred vstupom do chrámu.

Okolo roku 1960 sa začalo uvažovať o výstavbe kostola v Ťapešove, keďže vtedajší režim potieral náboženskú výchovu, šlo to veľmi ťažko. Kostol sa staval ako „dom smútku“. Táto stavba bola pre nedodržanie stavebného projektu zastavená. Veriaci aj naďalej pokračovali vo výstavbe z vlastných finančných zdrojov. Bol používaný aj stavebný materiál z JRD, ktoré v tom čase budovalo hospodárske budovy. V roku 1966 bola dokončená výstavba kostola v Ťapešove a vysvätil ho 2.10. 1966 na odpust Anjela strážcu brezňanský farár Viktor Gaššaj. Vtedajším správcom farského úradu v Lokci bol Ján Harkabúzik. Na čelnej stene visí obraz Anjela strážcu, ktorý namaľovali rehoľné sestry Božského srdca. Drevené plastiky vyrezal rezbár Jozef Jadroň.
kostol1v 300x225V roku 1989 sa dokončila oprava zvonov z kostola v Ťapešove. Zvony vysvätil dňa 8. l0. 1989 spišský biskup František Tondra za prítomnosti trstenského farára Andreja Imricha (terajšieho pomocného biskupa) a bývalého správcu farnosti Lokca, Jozefa Bieľaka. V roku 1998 zo zbierky veriacich sa nakúpili do kostola nové koberce.
V roku 1998 boli zakúpené do kostola nové koberce zo zbierky farníkov. O zakúpenie sa postatarali p. Mária Kyseľová a Amália Kurťáková.  V tom istom roku zo zbierky farníkov boli zakúpené nové figuríny  do  nového dreveného betlehema. Drevený betlehem zotrojil p. Jozef Klus.
V roku 2002 bola vymenená krytina na kostole a kostol bol  zvonka omaľovaný.
V júli roku 2004 prichádza do našej farnosti kaplán Mgr. Marcel Bača. Správcom farnosti je naďalej vdp. Emanuel Chyla.
Na Bielu Sobotu v roku 2006 po prvý krát strážili Boží hrob v kostole členovia DHZ Ťapešovo.

kaplicka 150x150Po 25 rokov činnosti kňaza vo farnosti Lokca, filiálka Ťapešovo odchádza z našej farnosti vdp. Emanuel Chyla a kaplán Mgr. Marcel Bača je preložený do inej farnosti. Novým farárom od roku 2007 sa stáva  Mgr. Jaroslav Majda, ktorý je rodákom z obce Beňadovo. V júni r.2007 prichádza do farnosti nový kaplán Mgr. Jozef Gužiak, ktorý je rodák z Ružomberka.

V dňoch od 9. marca do 15.marca 2008 sa konali vo farnosti misie.Na pamiatku misii bol pri kostole postavený drevený misiijný kríž. V júni roku 2010 prichádza do farnosti nový kaplán Mgr. Ján Obšitoš. V auguste roku 2012 prichádza do farnosti nový kaplán Mgr. Peter Zimmermann.

 

 

V marci roku 2015 sa začína s rekonštrukciou kostola. Sväté omše sa zatiaľ slúžia v kultúrnom dome. Dňa 21.novembra 2015 je zrekonštruovaný a zväčšený kostol slávnostne vysvätený biskupom Mons. Štefanom Sečkom.

 V júli 2017 odchádza z farnosti kaplán Mgr. Peter Zimermann. Na jeho miesto prichádzajú kapláni Mgr. Pavol Forgáč a Mgr. Marek Jamrich.

 

Približenie

 +A A - A