Ťapešovo

Daj o nás vedieť

PribliženieProjekty financ. z dotácií.

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

 

2018

Uznesenie z 2. zasadnutia OZ zo dňa 27.6.2018  zverejnená 11.7.2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ, zo dňa 27.6. 2018  zverejnená 11.7.2018

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ, zo dňa 23.5.2018

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 23.5.2018

Uznesenie z 1. zasadnutia OZ zo dňa 7.3.2017

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ dňa 7.3.2018

 

2017

Zápisnica z  5. zasadnutia OZ dňa 14.12. 2017

Uznesenie z 5. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2017

Zápisnica napísaná zo 4 .zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ťapešove,ktoré sa konalo dňa 8.novembra 2017 v zasadačke Obecného úradu

Uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ťapešove konaného dňa 8. novembra 2017

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 23.8.2017

Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ťapešove konaného dňa 23. augusta 2017

Uznesenie z 2. zasadnutia OZ zo dňa 2.3.2017

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ dňa 31.5.2017 

Uznesenie z 1. zasadnutia OZ zo dňa 2.3.2017

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ konaného 2.3. 2017

  

2016

  

2015 

2014

2013