Ťapešovo

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude Základná škola a Materská škola v Ťapešove

ZATVORENÁ v dňoch  03.02.2022 a 04.02.2022 (t.j. štvrtok a piatok)

. Školské vyučovanie v Základnej škole bude obnovené v PONDELOK 07.02.2022.

Materská škola v Ťapešove bude fungovať od 07.02.2022 (od pondelka).

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

Približenie

 +A A - A