Ťapešovo

Obec Zákamenné zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Klimčíkom 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu

pre oblasť základných škôl a školských zariadení

čitaj ďalej

Približenie

 +A A - A