Zhromaždenie Urbarialistov obce Ťapešovo, pozemkového spoločenstva

sa uskutoční dňa 8. augusta 2021 o 14.00 hod.

v kultúrnom dome v Ťapešove.

čítaj ďalej