Obec Ťapešovo vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výberové konanie na miesto

riaditeľa Materskej školy, Ťapešovo 117

s nástupom 30.8.2021

 

čítaj ďaľej