Ťapešovo

Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Maj 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/20214 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamujem

nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Ťapešovo. Ing. arch. Jozefa Vrtiela.

   Podľa zápisnice okrskovej volebnej komisie v Ťapešove o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018sa náhradníkom za poslanca do obecného zastupiteľstva sa stal Ing. arch. Jozef Vrtiel.

   Mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ťapešove sa písomne vzdal dňa 13.mája 2021 MUDr. Miloš Balcerčík, ktorému v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) vzdaním sa mandátu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 13.5.2021.

   Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/20214 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 zverejnené dňa 14.5.2021