Ťapešovo

Dňa 30. apríla 2021, v piatok, čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. v sále kultúrneho domu v Ťapešove sa uskutoční testovanie na COVID 19.

Doneste si so sebou občiansky preukaz a dodržiavajte pri čakaní rozostupy, použite dezinfekciu na ruky a tvár si prekryte rúškom.

Približenie

 +A A - A