Ťapešovo

Pozemkové spoločenstvo Urbarialisti obce Ťapešovo organizuje brigády pri sadení stromkov na budúci týždeň od utorka 4. mája.

Prihlásiť sa môžete u predsedu Urbára, pána Miroslava Huráka, na čísle telefónu 0908506460 alebo 0948044432 a tiež na obecnom úrade, u pána starostu 0915833787.

Približenie

 +A A - A