Výzva na predloženie ponúk

Prieskum trhu za účelom zistenia ceny a obstarania  požadovaného predmetu obstarávania

Rekonštrukcia - úprava okolia domu smútku Ťapešovo

Pozrieť tu: