Číslo zmluvy:                       10/2021

 

Predmet  zmluvy:  Hrobové miesto č. 353

 

Objednávateľ:;                      Daniela Ilková   

                                                   Ťapešovo 55

                029 51 Lokca

 

Dodávateľ:                              Obec Ťapešovo

    Ťapešovo 83

    029 51 Lokca

 

IČO:                                         00314919

DIČ:                                           2020573940

 

 

                                        

Cena s DPH                            14,00 €

 

Dátum účinnosti:                  24. 4. 2021

Platnosť do:                           23. 4. 2021 – 23. 4. 2031

Uzatvorená dňa:                   23. 3. 2021

Zverejnene dňa:                    23. 3. 2021

 

 

Pozrieť dokument PDF