Ťapešovo

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že od pondelka t. j. 26. 4. 2021 sa obnovuje prezenčná výučba v ZŠ Lokca pre všetky ročníky.

Pred nástupom do školy je potrebné, aby bol žiak aj rodič otestovaný a preukázal sa kópiou testu (nie starší ako 7 dní). Rovnako žiak musí doniesť, aj čestné vyhlásenie.

Otestovať sa môžete:

v piatok od 15:00 – 18:00 v KD Ťapešovo