Obec Ťapešovo, 029 51 Ťapešovo 83, IČO 314919

 

Výsledok testovania na COVID-19

Testovanie na COVID-19 vykonané  v piatok 9.4.2021 v čase od 15.00hod. do 18.00hod. v sále KD v Ťapešove skončilo s týmto výsledkom:

počet otestovaných obyvateľov 237

z toho počet pozitívnych 0