Obec Ťapešovo, 029 51 Ťapešovo, IČO 00314919

 

Dňa 2. 4. 2021 v Obci Ťapešovo bolo vykonané testovanie na

COVID-19 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. v sále kultúrneho domu.

Otestovaných bolo 272 občanov a z toho 1 pozitívny.