Testovanie na COVID – 19 sa uskutoční aj tento týždeň pre všetkých, ktorí sa potrebujú otestovať, opäť sa vidíme v sále kultúrneho domu

v piatok t. j. 2. 4. 2021 piatok od 9:00 - 12:00.

Prosíme Vás, aby ste si so sebou doniesli občiansky preukaz a dodržiavali ROR