Číslo zmluvy:                       7/2021

 

Predmet  zmluvy:  Hrobové miesto č. 305

 

Objednávateľ:;                      Anton Banas

                                                   Vavrečka 199

                                              029 01 Námestovo

 

Dodávateľ:                              Obec Ťapešovo

    Ťapešovo 83

    029 51 Lokca

 

IČO:                                         00314919

DIČ:                                           2020573940

 

 

                                        

Cena s DPH                                         14,00 €

 

Dátum účinnosti:                  30. 3. 2021

Platnosť do:                           29. 3. 2021 – 29. 3. 2031

Uzatvorená dňa:                   29. 3. 2021

Zverejnene dňa:                    29. 3. 2021

 

 

Pozrieť dokument PDF

.