Testovanie na COVID – 19 sa uskutoční aj tento týždeň, opäť sa vidíme v sále kultúrneho domu

v piatok t. j. 26. 02. 2021 piatok od 15:00  - 18:00.

Prosíme Vás, aby ste si so sebou doniesli občiansky preukaz a dodržiavali ROR.