Ťapešovo

 

Číslo zmluvy:                       2/2021

 

Predmet  zmluvy:  Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov  

 

Objednávateľ:                       Obec Ťapešovo

    Ťapešovo 83

    029 51 Lokca

 

IČO:                                         00314919

DIČ:                                           2020573940

 

 

Dodávateľ:                              NATUR-PACK, a. s.

                                                   Bajkalská 25 821 01 Bratislava

 

IČO:                                         35979798

 

 

                                        

Cena s DPH                                        x

 

Dátum účinnosti:                  25. 2. 2021

Platnosť do:                           

Uzatvorená dňa:                   22. 2. 2021

Zverejnene dňa:                    24. 2. 2021

 

 

Pozrieť dokument PDF

Približenie

 +A A - A