Testovanie na COVID – 19 sa uskutoční aj tento týždeň pre všetkých, ktorí sa potrebujú, chcú, (musia) otestovať, opäť sa vidíme v sále kultúrneho domu

v piatok t. j. 19. 02. 2021 piatok od 15:00  - 19:00.

Prosíme Vás, aby ste si so sebou doniesli občiansky preukaz a dodržiavali ROR.