Práve prebieha elektronické sčítanie obyvateľstva, ktoré trvá do 31. 3. 2021.

Sčítať sa môžete priamo kliknutím na odkaz: https://eso.scitanie.sk/sk/site/login