Testovanie pre rodičov MŠ, ZŠ, zamestnancov a ostatných ľudí, ktorí sa potrebujú otestovať sa bude konať v našej obci 

Zajtra t. j. 12. 02. 2021 piatok od 15:00  - 19:00.

Prosíme Vás, aby ste si so sebou doniesli občiansky preukaz a dodržiavali ROR