Čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné predložiť pri nástupe detí do ZŠ a MŠ. DOC dokument stiahni tu