Testovanie pre rodičov MŠ, ZŠ, zamestnancov, študentov maturitného ročníka a ostatných ľudí, ktorí sa potrebujú otestovať sa bude konať v našej obci 

zajtra t. j. 5.2.02021 piatok od 15:00  - 20:00.

Prosíme Vás, aby ste si so sebou doniesli občiansky preukaz a dodržiavali ROR.