Ťapešovo

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zmene režimu prevádzkovania spojov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, vykonávanej dopravnými spoločnosťami ARRIVA Liorbus, a.s. a SAD Žilina, a.s., s platnosťou od 30.10.2020.

Pre viac: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/meni-rezim-cestovnych-poriadkov-primestskej-autobusovej-dopravy-zilinskom-kraji.html