Číslo zmluvy:                       29/2020

 

Predmet  zmluvy:  Hrobové miesto

 

Objednávateľ                    Obec Ťapešovo

                                             Ťapešovo 83

                                          029 51 Ťapešovo

 

IČO:                                       00314919

DIČ:                                        2020573940

                                      

 

Dodávateľ                           Mgr. Petra Kurťáková

Ľ. Štúra 2046

026 01 Dolný Kubín

 

                                        

Cena s DPH                                   14 eur    

 

Dátum účinnosti:                  30.10.2020

Platnosť do:                           1.11.2020 – 1.11.2030

Uzatvorená dňa:                   20.10.2020

Zverejnene dňa:                    29.10.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF