z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID 19 v našich školských zariadeniach Materská škola, školská jedáleň, Školský klub budú tieto prevádzky od 11. októbra 2020 do odvolania zatvorené. Pretože bude zatvorená školská jedáleň a nebude sa podávať ani desiata a ani obed, žiadame rodičov žiakov Základnej školy, aby deťom pripravili v týchto dňoch väčšie desiate. Deti základnej školy nebudú mať poobede školský klub a preto treba zabezpečiť deťom základnej školy po skončení školského vyučovania starostlivosť a program. Ešte treba pripomenúť, že je nutné dodržiavať pravidlo ROR – t.z. nosiť rúško, dodržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky. Dodržiavať karanténne opatrenia v rodinách, kde je podozrenie na výskyt ochorenia COVID 19.