Obecný úrad

pracuje v skrátenom režime

 

od 07.10.2020 do odvolania

a pre stránky je   otvorený v pondelok, utorok, streda a piatok v čase

od 8.00 hod. do 11.00 hod.

 

Vo štvrtok nie sú stránkové dni.

 

V Ťapešove, 06.10.2020

 

 

                                                                                           Pavol Bugaj

                                                                                          starosta obce