že na základe rozhodnutia o účasti 50 ľudí na svätej omši sa na filiálke Ťapešovo bude postupovať takto:
Cez týždeň na svätú omšu príde len rodina, ktorá dala úmysel na svätú omšu v maximálnom počte 40 ľudí.

V sobotu 3. októbra o 17:00 hod. s platnosťou na nedeľu prídu zástupcovia rodín z horného konca (od kostola nahor),

v nedeľu o 7:45 hod. seniori a o 10:30 hod. zástupcovia rodín z dolného konca (od kostola nadol)


Po naplnení kapacity sa kostol zavrie. Pripomíname, že biskupi udelili dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky. Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.