Obecný úrad

je dňa 18.9.2020

z technických príčin zatvorený.

 

V Ťapešove, 17.9.2020

 

                                                                                      Pavol Bugaj

                                                                                          starosta obce

                                          č.t.  0915833787