Vážení občania, z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID 19 v našej obci bude mimoriadne prerušenie školského vyučovania v Základne škole Ťapešovo a v Školskom klube Ťapešovo.

Riaditeľka Základne školy Ťapešovo poskytne žiakom školy a školského klubu voľno na dobu od pondelka 14. septembra do piatka 18. septembra.

Vyučovanie online alebo iným spôsobom, ktorý majú s deťmi dohodnutý učiteľky Základnej školy zabezpečia.

Materská škola bude otvorená v riadnom režime. Deťom bude v rannom filtri meraná telesná teplota.

Žiadame všetkých občanov obce, aby sa zbytočne nezhromažďovali, dodržiavali nosenie rúšok, dodržiavali odstupy a dezinfikovali si ruky.

Všetky nariadenia obce budeme okamžite vyhlasovať v miestnom rozhlase, zverejňovať na stránke obce i na obecných tabuliach a dverách budovy školy a obecného úradu

V Ťapešove, 13.9.2020

Pavol Bugaj starosta obce