Riaditeľka Materskej školy v Ťapešove,

pozýva

rodičov, ktorých deti budú navštevovať materskú školu v školskom roku 2020/2021

na rodičovské združenie. Rodičovské združenie sa bude konať

dňa 25. augusta 2020 ( utorok) o 16.30 hod.

v priestoroch materskej školy.