Urbarialistov obce Ťapešovo, pozemkového spoločenstva

sa uskutoční dňa 6. septembra 2020 o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Ťapešove.

Zhromaždenia sa zúčastňujú len podielnici spoločenstva. Zastupovať vlastníka môže písomne splnomocnený splnomocnenec.

Program zhromaždenia :

čitaj ďalej