Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
September 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Lokca

VYHLÁŠKA

  Oznamujeme občanom tunajšej obce, že v zmysle § 13  zákona SNR o obecnom zariadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  starosta obce

   z v o l a l

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ťapešove dňa 11. decembra  /v piatok/ o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ťapešove

 s týmto   p r o g r a m o m:

   1 . Otvorenie
  1. Kontrola uznesení
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Prejednanie žiadosti
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle §-u 12 citovaného zákona  v e r e j n é. 
 Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

V Ťapešove, dňa 30.11.2015

                                                                                                          Pavol Bugaj
                                                                                                          starosta obce