Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Maj 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

Rímskokatolícky farský úrad v Lokci vám oznamuje, že od piatku 8. mája sa začínajú vo farnosti sláviť bohoslužby verejným spôsobom. Sväté omše v Ťapešove v tento týždeň budú takto: v piatok o 17:15 hod., v sobotu ráno o 7:00 hod. pre seniorov. V nedeľu budú dve sväté omše: o 8:00 hod. pre seniorov a o 10:00 hod. Sv. omše sa majú sláviť s obmedzeniami, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva SR:
vstup a pobyt v kostole bude umožnený len s rúškami
kostol bude otvorený 20 min. pred začatím svätej omše a nebude sa spoločne modliť svätý ruženec
obrady nesmú navštevovať osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

 - pri vchode do kostola bude každému aplikovaná dezinfekcia na ruky
 - kašlať a kýchať je potrebné do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
 - sedieť sa bude v každej druhej lavici
 - odstup medzi osobami bude, okrem členov spoločnej domácnosti 2 metre, preto bude výhodné, keď členovia spoločnej domácnosti prídu na bohoslužby spolu, čím sa viac využijú miesta v kostole
 - sedieť sa bude len na označených miestach
 - pri vchode do kostola budú určení usporiadatelia, ktorých bude potrebné rešpektovať
 - bohoslužby budú zatiaľ recitované
 - svätá spoveď bude vysluhovaná až po skončení svätej omše
 - miništranti budú len dvaja podľa rozpisu


 v prípade, že sa naplní kapacita kostola, veriaci môžu zostať na priestranstve pred kostolom pri dodržaní hygienických pravidiel (rúška, rozostupi 2 metre,...)
Napriek tomu, že sú dovolené verejné bohoslužby, ale s obmedzeniami, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. Účasť na bohoslužbách v tieto dni je až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, dobrovoľná.
Tento oznam si budete môcť prečítať aj na internetovej stránke farnosti a bude vyvesený na kostole.