Ťapešovo

 Kategória : Zmluvy 

Názov zmluvy Dátum zverejnenia  
Zmluva o poskytnutí služieb- projektový manažment  28.12.2016 PDF
Dohoda o zneškodnení odpadov na rok 2017,  15.12.2016 PDF
Kúpna zmluva Obec Ťapešovo- Štibráni, 8.12.2016  13.12.2016 PDF
Zmluva o dielo č 1MK2016 zimná údržba 28..11.2016 PDF
Darovacia zmluva COOP Jednota na Mikuláša 2016 25.11.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí finanč. príspevkov pre CVČ Maják 31.10.2016 PDF
D O H O D A č. 16/21/010/30 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení  17.10.2016 PDF
dodatok č. 1 DCOM, 17.10.2016 PDF
Kúpna zmluva - Obec Ťapešovo- F. Oleš 4.10.2016 PDF
Dodatok k Zmluve A8277616 Orange 19.9.2016 PDF
Dodatok k zmluve A2720565 Orange 19.9.2016 PDF
Dodatok k zmluve  A8277636 Orange 19.9.2016  PDF
Dodatok k zmluve A1636410 Orange 19.9.2016 PDF
Kúpno-predajna zmluva požir  avia  14.9.2016 PDF
Zmluva  MP Profit PB- manžmetn 14 9 2016 14.9.2016 PDF
Poistenie zodpovednosti za škodu PO 2016 14.9.2016 PDF
Poistenie žiakov 4  ročníka 14.9.2016 PDF
Poistenie žiakov 3  ročníka 14.9.2016 PDF
Poistenie žiakov 2  ročníka 14.9.2016 PDF
Poistenie žiakov 1  ročníka  14.9.2016. PDF
Nájomná zmluva 9.9.2016 PDF
zmluva o nakladaní s odpadmi Združ. Biela Orava 20.08.2016 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 12.8.2016 PDF
Zmluva 2772016 o postúpení investičných práv 14072016 14.7.2016 PDF
Zmluva o dielo 6.7.2016 PDF
Zmluva - pomocný anjel  30.5.2016 PDF
zmluva o zbere odpadov Ekoray  16.5.2016 PDF
Darovacia zmluva Coop Jednota  11.5.2016 PDF
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie   29.4.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK 19.4.2016 PDF
Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera 13.4.2016 13.4.2016 PDF
Zmluva ENVIPAK 6.4.2016 PDF
Zmluva Slovgram za používanie zvukových záznamov v miestnom roz 6.4.2015 PDF
Dodatok č. 2 DSIDATa 5.4.2016 5.4.2016 PDF
Dodatok č. 1 dsi data 5.4. 2016 5.4.2016 PDF
zmluva č.4300042441 SSE 30.3.2016 PDF
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 30.3.2016 PDF
Zmluva o dielo č 2016/05 24.03.2016 PDF
AXA - dohoda o zrážkach zo mzdy - doplnkové dôchodkové sporenie 23.3.2016 PDF
Zmluva  o budúcej zmluve ENVIPAK 23.3.2015 PDF
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenoe 23.3.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 2016 15.03.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 2016 15.03.2016  PDF
Kúpna zmluva č. Z20164913- 10.3.2016 PDF 
Zmluva o poskytnutí služieb Enviro Obce Tapesovo 09.03.2016 PDF
Zmluva o dielo č 2016/02 02.03.2016 PDF
Komunálna poisťovňa úrazové poistenie uchdzačov o zamestnanie 29.2.2016 PDF
Zmluva o dielo 201601 úprava okolia domu smútku 22.02.2016 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie 22.02.2016 PDF
 Zámenná zmluva Obec Milan Bakaľa parc 160 2 za 1103 3 18.01.2016 PDF
Kúpna zmluva Obec  Rímkat cirkev Lokca poz 590 6 18.01.2016 PDF
 Z m l u v a číslo: 242016 15.01.2016 PDF
 Z m l u v a číslo: 232016                                                                                                                                        15.01.2016    PDF   
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016  PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016  PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016  PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016  PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016 PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016 PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016 PDF
 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra 14.01.2016 PDF