Ťapešovo

V tejto sekcii nájdete pripravené tlačivá žiadostí a formuláre, ktoré budete potrebovať pri riešení životných situácií, pri ktorých má výkonné právomoci obec.  V jednotlivých formulároch nájdete spravidla zoznam príloh, ktoré budete potrebovať priložiť ku žiadostiam.Celkom dole nájdete odkazy na stránky úradov ktoré budete potrebovať pri vybavení žiadosti.  Ponúkame Vám žiadosti v dvoch formách PDF  a DOC. Kliknite na formát v akom chcete stiahnuť si žiadosť.

                                                                                                                 Tu klikni 

ŽIadosť o povoleni na odstránenie stavby PDF DOC
Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti_01-2018 PDF DOC
Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby_01-2018 PDF DOC
Žiadosť o zníženie poplatku za odpad od 1.1. 2017 PDF DOC
Žiadosť o odpustenie poplatku za odpad za viac detí od 1.1. 2017 PDF DOC
Žiadosť o odpustenie poplatku za odpad od 1.1. 2017 PDF DOC
  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby                                                 PDF       DOC    
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF DOCX
Žiadosť o zmenu - zrušenie súpisného čísla budove pdf doc 
  Žiadosť o zmenu stavby po jej dokončení PDF DOCX
  Žiadosť o určenie súpisného čísla PDF DOCX
  Ohlásenie stavebných prác podľa § 57 PDF DOCX
  Návrh na kolaudáciu stavby   PDF DOC
  Registrácia ubytovania, hlásenie o počte ubytovaných PDF DOC
  Splnomocnenie a čestné vyhlásenie PDF DOC
     
  Žiadosť o povolenie  umiestnenia reklamnej tabule PDF DOC
  Žiadosť o vydanie stanoviska k podnikateľskej činnosti PDF DOC
  Žiadosť o výrub stromov PDF DOC
  Karta psa PDF DOC
 
Spoločný stavebný úrad
Hattalova 367/15 
029 01 Námestovo 
 
č. t. 043/5581105
 
Ing. Jozef Pavlík
Mgr. Jarmila Ivanová
 
Oravská vodárenská. spoločnosť,
 
Okresný úrad Námestovo,
 
Okresný dopravný inšpektorát, 
 
Správa ciest,