Ťapešovo

 

2018

Uznesenie z 1. zasadnutia OZ zo dňa 7.3.2017

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ dňa 7.3.2018

 

2017

Zápisnica z  5. zasadnutia OZ dňa 14.12. 2017

Uznesenie z 5. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2017

Zápisnica napísaná zo 4 .zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ťapešove,ktoré sa konalo dňa 8.novembra 2017 v zasadačke Obecného úradu

Uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ťapešove konaného dňa 8. novembra 2017

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 23.8.2017

Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ťapešove konaného dňa 23. augusta 2017

Uznesenie z 2. zasadnutia OZ zo dňa 2.3.2017

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ dňa 31.5.2017 

Uznesenie z 1. zasadnutia OZ zo dňa 2.3.2017

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ konaného 2.3. 2017

  

2016

  

2015 

2014

2013